KURUMSAL

Artlens Görsel Kültür Atölyesi çeşitli sektörlerden kurumlar ile işbirlikleri ve organizasyonlar düzenleyip, başta fotoğraf olmak üzere sanatın farklı dallarında eğitim ve seminerler vermektedir. Bu tür kurum içi etkinler, çalışanların bireysel gelişimleri ve kuruma olan aidiyet duyguları için önemlidir. Sanatın bireye kazandırdığı geniş perspektif çalışma yaşamına da olumlu olarak yansımaktadır.