Fotoğraf Atölyesi – III. Kur

12 Ocak- 09 Şubat/ 5 OTURUM

EĞİTMEN: NİLAY İŞLEK

“Fotoğraf Üretim ve Görme Biçimleri”

Fotoğraf çekiyorsunuz, ancak çektiğiniz fotoğrafların üzerine düşünüyor musunuz? Bu atölyede, pratiğimizi teori ile destekleyeceğiz. Bireysel çalışmalarınızı sergileyebilir seviyeye getirebilmek adına yol gösterici olacak olan bu atölye, sanat akımları, ekoller ve fotoğraf üretim biçimleri içinde fotoğrafı anlamak ve fotoğraflarınızı belli bir disiplin temeline oturtmanızı sağlayacak. Sanatın teorik altyapısını irdelemek fotoğrafı anlamanızı, sanat kavramları içerisinde kendinizi konumlandırmanızı ve fotoğraf üretimlerinizi arttırarak bireysel vizyonlarınızın gelişimini amaçlamaktadır.