Nilay İşlek

İzmir doğumlu Nilay İŞLEK, ilk ve orta öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. Lise yıllarında amatör olarak fotoğrafla ilgilenmeye başlayan İşlek, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’ne girmiş ve 2003 yılında “Tensel İzdüşümler” isimli lisans tezi ile mezun olmuştur. 2009 yılında “Görsel Kültür Ve Toplumsal Bellek Bağlamında Sayısal Fotoğraf Estetiği” adlı tezi ile Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1995 yılında başladığı tanıtım fotoğrafçılığına, eğitimi süresince devam ederken aynı zamanda İzmir Fen Lisesi’nde de fotoğraf dersleri vermiş ve fotoğraf eğitmenliği hayatına başlamıştır. Universiade 2005/ İzmir Yaz Oyunlarında Fotoğraf Editörü olarak görev alan İşlek; kendi profesyonel çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, içerisinde görsel kültür tartışmalarının yapıldığı, imgenin görsele, görselin söze dönüştüğü bir nokta olarak Artlens Görsel Kültür ve Fotoğraf Atölyesi’ni kurmuştur. Birçok kurum ve kuruluşta ders vermiş olan İşlek, Artlens bünyesinde atölye danışmanlıkları yapmış ve Fujifilm Türkiye Eğitim Merkezi’nde fotoğraf dersleri vermiştir.  İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak 2015-2018 arasında görev yapmıştır. Akademik yaşantısına doktora çalışması ile  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde devam etmekle beraber, şu an Londra’da yaşamakta ve sanat hayatını orada sürdürmektedir.


Nilay İşlek was born in İzmir, Turkey. She completed her elementary and high school education in this city. Photography became her interest in her high school years. In 1999, she entered Dokuz Eylül University Fine Art Faculty and graduated with the thesis “Sensual Projections” in 2003. She completed her Master degree in the same faculty with her thesis “Visual Culture and Social Memory in the Context of Digital Photography Aesthetics” in 2009.

She started to Advertising Photography in 1995 during her education and also gave photography courses in İzmir Fen High School.During her photography carrier, She has been the Photo Editor of Universiade 2005 İzmir Summer Plays. As the founder of Artlens Visual Culture and Photography Atelier in 2010, she is also the lecturer of the courses, basic  digital and advanced photography Besides her personal lecturing professions in many foundaitons, she’s entering workshops in Fujifilm Education Centre currently. .

Besides her personal exhibitions at home and abroad, the photographer has particiapated in many group exhibitions. As a counselor and editor in sectorel level, Nilay İşlek is currently working as a professionel photographer and as academically she’s still a PhD student at Ege University Faculty of Communication, Radio, Television and Cinema and a lecturer at Izmir University of Economics.


Eğitim Bilgileri

Bölüm, Anasanat Dalı:      Fotoğraf Bölümü Fotoğraf Anasanat Dalı

Yabancı Dil:                            Almanca

Lisans:                                     Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Anasanat Dalı /Haziran 2003

Yüksek Lisans:                      Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Dalı/ Ocak 2010

Doktora:                                 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema / 2011-devam

Lisans  Tez Bilgileri   

Lisans Tezi                     : “Tensel İzdüşümler”  Sergi/ Tez sunum

Tezin Danışmanı           : Prof. Dr. Simber Atay Eskier

Tez İçerik: Sergi fotoğraflarında kadının çıplaklığını bilinen formuyla değil,kendi gerçeğimle ve göstergelerle anlamlandırmaya çalıştım ve bilinen gerçekliği teknik varyasyonlarla dönüştürerek izleyiciye standart bakış açısının dışında bir olanak verip bakmalarını amaçladım.

 Yüksek Lisans Tez Bilgileri

Yüksek Lisans Tezi       :  “Görsel Kültür Ve Toplumsal Bellek Bağlamında Sayısal Fotoğraf Estetiği”

Tezin Danışmanı          : Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir

Tez İçerik                     :  Bugün fotoğraf alanında sayısal teknoloji denince akla ilk gelen, sayısal teknolojinin fotoğrafa etkileri ve fotoğraf değerlerinin değişimidir. Bu tez konusunu seçmemin sebebi kendisi de teknolojinin bir ürünü olan fotoğrafın gelişim evresini, aynı zamanda toplumsal bir bellek ve kültürel tarihin belgelerini oluşturan fotoğrafik vizyonları ve prosesleri inceleyerek, sayısal teknolojinin fotoğraf üzerindeki giderek artan etkisini göstermektir.

 Uluslararası Sergiler

 1. “Lots To Spot” (Bireysel), University of Exeter, LONDRA, 2013
 2. “International Symposium on Language and Communication” (Kent, İnsan, Kültür), İzmir Üniversitesi, TÜRKİYE, 2013
 3. “International Symposium on Language and Communication” (Karma), İzmir Üniversitesi, TÜRKİYE, 2012
 4. “Kaybolan Meslekler”Association InterculturelleTURQUIE(Karma)Thal, ALMANYA,2011
 5. “İz” Konulu Sergi NEU 7. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY DAYS, (Karma) , KIBRIS, 2011
 6. “Kaybolan Meslekler”Association Interculturelle TURQUIE(Karma)Paris, FRANSA,2010
 7. “Şehir Hikâyeleri” (Bireysel)NEAR EAST UNIVERSITY, Lefkoşa KIBRIS,2009
 8. “3.Ege Art Sanat Günleri”,(Karma) D.Resim ve Heykel Müzesi, İZMİR, TÜRKİYE,2009
 9. ‘KÖPRÜ PROJESİ, “ Görüntülü Mektuplar” (Bireysel) Osnabrück, ALMANYA,2008
 10. Uluslararası Duygusal Zekâ Ve iletişim Sempozyumu. “Duygusal” (Karma) Ege Üniversitesi Kültür Merkezi (MÖTBE), İZMİR, 2007
 11. “Kadınlar İçin Kadınlar Tarafından”(Karma)  Washington DC, 2006
 12.  “İFOD Karma Fotoğraf Sergisi”, (karma) Cornell Üniversitesi ABD, 2005
 13. “ Hasta-hane”(Bireysel) NEAR EAST UNIVERSITY AKM, Lefkoşa/ KIBRIS, 2003

Ulusal Sergiler     

 1. “KorkuYorum”  (Karma)K2 Güncel Sanat Merkezi, İzmir, TÜRKİYE, 2011
 2. “İz” Geleneksel Sergiler’10 İFOD (Karma) İzmir, TÜRKİYE, 2011
 3.  “Şehir Hikâyeleri” (Bireysel) GOETHE-INSTITUT, İzmir, TÜRKİYE, 2009
 4. “Yabancılaşma” (Karma)İBB Çetin Emeç Sanat Galerisi, 2009
 5. “Kırmızı” Geleneksel Sergiler’07 İFOD (Karma) İzmir, TÜRKİYE, 2007
 6. “Çelik ve Yaşam” Erdemir Çelik (Karma) Zonguldak, TÜRKİYE, 2007
 7. “Kadınlar İçin Kadınlar Tarafından”(Karma) Ç. E. Sanat Galerisi İzmir, TÜRKİYE,2006
 8. “Kadınlar İçin Kadınlar Tarafından”(Karma) Als. Kültür Merkezi İzmir, TÜRKİYE,2006
 9. “İfade ve Biçim Sorunu Olarak Nü /T.İ” Canon Erkayalar Sanat Galerisi,2003
 10. “Tensel İzdüşümler” (Bireysel) Balçova Kültür Merkezi, İzmir, TÜRKİYE, 2003
 11. “İşçiler” G.S.F  (Karma) Sabancı Kültür Sarayı , İzmir,TÜRKİYE,2003
 12. “Tensel İzdüşümler” 5. GAFSAD Fotoğraf Günleri,(Bireysel)Gaziantep, TÜRKİYE,2003
 13. “Yalnızlık” G.S.F (Karma) AKM Sanat Galerisi, İzmir,TÜRKİYE,2003
 14. “Hane-ler” G.S.F (Karma) İtalyan Kültür Merkezi, İzmir,TÜRKİYE,2003
 15. “Gölge”  İFSAK 18. Fotoğraf Günleri, İstanbul, TÜRKİYE,2003
 16. “Portreler” Desem Sergisi (Karma), İzmir, TÜRKİYE,2002
 17. “Beden”  Desem Sergisi (Karma), İzmir, TÜRKİYE,2001
 18. “İsimsiz” Hüsnü Tekin Sergisi (Karma) , İzmir, TÜRKİYE,2000
 19. “Pandomim” Hüsnü Tekin Sergisi(Karma),İzmir, TÜRKİYE,1999 

Sanat Etkinliğinde Küratörlükleri

 1. Serdar Ağır “Resim gibi” fotoğraf sergisi, Sergi Danışman/ Editör,2015
 2. Artlens Görsel Kültür Atölyesi “7” konulu sergi kuratörlüğü -2013
 3. “İzmir Fotoğraf Günleri” düzenleme komite üyesi – 2013
 4. Artlens Görsel Kültür Atölyesi “AĞIR” konulu sergi kuratörlüğü -2012
 5. Artlens Görsel Kültür Atölyesi “KorkuYorum” konulu sergi kuratörlüğü -2011

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Sanatsal Etkinlikler

 1. “Bir İfade Biçimi Olarak Fotoğrafın Dili” Fujifilm Eğitim Merkezi – İSTANBUL (Konuşmacı) 2015
 2. “Erasmus-Focus Project” Turkey Meeting (Davetli Eğitmen) 2015
 3. “Fotoğraf ve Teknik Okuma” Fujifilm Eğitim Merkezi – İSTANBUL (Konuşmacı) 2014
 4. “Bence Menderes” konulu Fotoğraf yarışması (Seçici Jüri), 2014
 5. “Kalbim Ege’de Kaldı” konulu Fotoğraf yarışması (Seçici Jüri),2014
 6. “BEAFSAD” Fotoğraf Derneği, (Fotoğraf Eğitmeni), 2013-2014
 7.  “MARFOD” Fotoğraf Derneği, (Davetli Konuşmacı) 2014
 8.  “Koylarımız” konulu Marmaris DTO Fotoğraf yarışması ( Seçici Jüri ),2013
 9. “Bir Kentin Anatomisi” fotoğraf seçkisi, İFOD(Seçici Jüri-Konuşmacı),2013
 10. “Kaybolan Meslekler” Fotoğraf yarışması, İTK, (Jüri üyesi),2013
 11.  “Sonbahar” Fotoğraf yarışması, Marmaris Belediyesi, (Jüri üyesi),2012
 12.  “ANA” konulu sergisi İFOD,(Seçici Jüri üyesi), 2012
 13. “Mavi” konulu fotoğraf seçkisi, İFOD,(Seçici Jüri –Konuşmacı),2012
 14.  “Serbest” konulu fotoğraf seçkisi, KUFSAD,(Seçici Jüri –Konuşmacı),2012
 15.  “Uluslararası İzmir Fotoğraf Günleri” (O.K. Fotoğraf Düzenleme Ekip Sorumlusu) 2011
 16. “İz” İFOD Geleneksel sergiler’10, İzmir (Seçici Kurul Üyesi), 2011
 17.  “Sayısal Fotoğraf Eğitimi” Gafsad, (Davetli eğitmen), 2011
 18. “Fotoğrafta Belgesel Algının Kurulması” Marfod (Davetli Konuşmacı),2011
 19. “Yabancılaşma” GAFSAD 5.Ulus. Fotoğraf Günleri –(Dia Gösterisi ve Söyleşi),2010
 20. “Universiade 2005” Official Report ( Fotoğraf Editörü) 2005

Üye olunan Mesleki Bilimsel Sanatsal Kuruluşlar

 1. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) 2013-2015 /Görev: Yönetim Kurulu Asil Üye (Eğitim birim sorumlusu)
 2. K2 Güncel Sanat Merkezi / Görev: Yönetim Kurulu Asil Üye
 3. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) -2012 / Görev: Yönetim Kurulu Asil Üye (Denetleme kurulu üyesi)- Yönetim Kurulu Y.Üye  ( TFSF Delegesi)

Kurucu / Eğitmen /Görev aldığı Mesleki/ Sanatsal Topluluklar

 1. Fujifilm Eğitim Merkezi – İZMİR  (Workshop Eğitmeni) 2014 – (devam)
 2. Artlens Görsel Kültür Atölyesi, ( Kurucu-Yönetici-Eğitmen) 2009 –(devam)
 3. Nikon School, “Dijital Fotoğraf Eğitmeni “ 2014 – 2015
 4. Çimentaş Group, Fotoğraf Kulübü, (Kurucu, Eğitmen) 2010 – (devam)
 5. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği, (Eğitmen) 2006 – 2015
 6. Buca Belediyesi Kültür Sanat Birimi Fotoğraf Eğitmeni ( 2012 – 2013 )
 7. İzmir Mali Müşavirler Odası, Fotoğraf Topluluğu, (Eğitmen) 2008
 8. İzmir Fen Lisesi, Fotoğraf Topluluğu, (Eğitmen) 2003 -2004

Yer Aldığı Yayınlar

 1. Miko “Bir Şehirde Yaşamak” Kitap danışman, editör, İzmir, 2015
 2. DOSYA: Minimalizm ve Fotoğraf, “Sıradan Olan mı? Boşluk Dolduran mı?” Fotografya Dergisi, sayı.32, 2015
 3. DOSYA: Koleksiyon Kültürü ve Fotoğraf Koleksiyonculuğu, “Nadire Kabinelerinden Koleksiyonerliğe” , Fotografya Dergisi, sayı.31, 2015
 4. DOSYA: Telefon Fotoğrafçılığı,” Camera Obscura’dan Cep Telefonuna”  Fotografya Dergisi, sayı.30, 2015
 5. Ege Telgraf Gazetesi, “Mesleki Röportaj” Atakan Üpçin -2009
 6. DOSYA: Şiddet ,“Şiddeti Fotoğraflamak”, Fotografya Dergisi, sayı.27, 2014
 7.  İzmir Life Plus “Sakız Adası (Chios) gezi yazısı, 2014
 8. Bakaç, İfod Yayını, Şubat,2014
 9. “Net” Haber-Söyleşi Dergisi  (Ekonomi Ünv)3.Sayı “Röportaj” 2013
 10. Cumhuriyet Gazetesi “ Röportaj” Serdar Ağır-2009
 11. Mavişehir Plus+ “Röportaj” , Sayı:1 Eylül 2007
 12. Bakaç, İfod Yayını, Haziran 2007
 13. “Universiade  Official Report” Fotoğraf Editörü,  İzmir, 2006
 14.  “NOKTA Haftalık Siyasi Haber Dergisi” adlı yayın –İstanbul-(Sayı: 1120) 2004
 15. “TÜRK FOTOĞRAFINDA ÇIPLAK”  adlı Yayın – Bileşim Yayıncılık- Editör / Alberto Modiano İstanbul 2004
 16. Kontrast Dergisi, SAYI: Eylül 2003

Radyo TV Programlarına Katılım Bilgileri

 1. Ege Üniversitesi TV “Deklanşör Programı” Program Konuğu 2015
 2. TRT Kent Radyo, Program Konuğu 2015
 3. Sky Tv “Güzel Bir Gün” Program Konuğu 2015
 4. Sky Tv “Ş.Boz ile Sohbet” Program Konuğu 2014
 5. Ege Üniversitesi TV “Deklanşör Programı” Program Konuğu 2013
 6. Kanal 35 “Hafta Sonu” Program Konuğu 2011
 7. TRT- Belgesel “Turkuvaz Programı” Program Konuğu 2010
 8. Yeni Asır TV  “ Sabah Kahvesi” Program Konuğu 2009

Web Yayınları

 1. www.fotogezgin.com (Fotoğraf Atölyesi Editörü)

*Fotoğrafta Kompozisyon ve Görsel Öğeler

*Fotoğrafta Işık kullanımı

2. www.ifod.org

*Fotoğrafta Anlam Bulmak ve Anlam Kurmak

 Makale ve Yazıları

* Sıradan Olan mı? Boşluk Dolduran mı?

* Nadire Kabinelerinden Koleksiyonerliğe

* Camera Obscura’dan Cep Telefonuna

* Şiddeti Fotoğraflamak mı?

*Görsel Metodoloji; Diğer Metotlar, Karma Metotlar

*Yeniden Üretilebilirlik Çağında Mona Lisa Örneği

*Fotoğrafik Görüntünün Sentetikleşmesi

*Görsel Kültür Ve Toplumsal Bellek Bağlamında Sayısal Fotoğraf Estetiği

*Moda Fotoğrafında Cinsellik ve Fetiş

*Fotoğrafta Anlam Bulma ve Anlam Kurma

*Cindy Sherman Fotoğraflarında Kadın İmgesi

*Post- Fotografik Üretimde Etik ve Estetik

*Reklam Fotoğraflarında Bedenin Kodları

*Kamuoyu Oluşumunda Görsel İmgeler; Konvansiyonel Fotoğraftan Manipülasyona

*Gerçek ile Kurgu Arasındaki Fotoğraf

*Göstergebilim; F.de Saussure, Ch.S. Peirce, Roland Barthes

*Beden Dili ve Sunum Kodları

* “Şeytanın Avukatı” filminin mitolojik değerlendirilmesi

*Türkiye’deki gazetelerin sahiplik ve politik yönelim açısından değerlendirilmesi

*Türkiye’deki medya(sistem) yapısının özgürlük, eşitlik ve düzen ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi.