Archive For The “eğitimler” Category

ARTLENS ONLINE

ARTLENS ONLINE

Artlens Online olarak çevrimiçi seminer ve etkinlerde neler yapıyoruz? Gelin bir bakış atalım.

SİNEMATOGRAFİ

SİNEMATOGRAFİ

EĞİTMEN: DR. EMRAH SUAT ONAT

ÇOK YAKINDA…

Film Çözümleme Atölyesi

Film Çözümleme Atölyesi

EĞİTMEN: DR. EMRAH SUAT ONAT

Film çözümlemesi filmleri birer yapı olarak ele alır ve bunlar içindeki anlamları, bunların işlevlerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini inceler. Katılımcılar film analizi vasıtasıyla filmleri meydana getiren unsurları ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri ayırt edebilecek ve filmlerde anlama dair bu unsurları amaca uygun, kasıtlı ve doğru biçimde okuma becerisine ve yetkinliğine sahip olabileceklerdir.

Medya Okur Yazarlığı Atölyesi

Medya Okur Yazarlığı Atölyesi

EĞİTMEN: DR. ÜRÜN YILDIRAN ÖNK

Medyayı çok seviyoruz, medyayla çok zaman geçiriyoruz. Medyadan çok etkileniyoruz. Peki, medyayla ilişkimizde kontrol kimin elinde? Kontrolü elinize almaya, medya karşısında gücünüzü keşfetmeye hazır mısınız?

Instagram’da hikâye paylaşmak, bilgisayar oyunlarında rekor kırmak, haberlere inanmamak, reklamı yapılanı satın almamak, medyayı doğru kullandığımızı gösteriyor mu? Medya mesajlarını doğru okumak, medyayı kendi isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız için kullanmak, istemediğimiz etkilerinden korunmak mümkün… Sıradan bir medya kullanıcısı olmanın ötesine geçmek için, madalyonun öbür tarafını görmek için ve medyayla ilişkinizi gözden geçirmek için bir fırsat… Birlikte fark etmek ve kontrol etmenin yollarını öğrenmek için dört haftalık bir sorgulama ve öğrenme süreci…

  1. Hafta: Medya mesajları bize nasıl ulaşır? (Medyanın işlediği, alışkanlık yaratma ve otomatik rutinler, medyanın büyük resmi)
  2. Hafta: Medya bizi nasıl etkiler? (Medya etkileri nelerdir, medya etkilerine karşı proaktif yaklaşım)
  3. Hafta: Medya içerikleri (Haber, eğlence, reklam içeriklerini eleştirel gözle okumak ve sonraki adım gerçeklik yaklaşımı)
  4. Hafta: İnteraktif medya (Sosyal medya, interaktif oyunlar, bağımlılık ve özel hayatın gizliliği
PROJE ATÖLYESİ

PROJE ATÖLYESİ

EĞİTMEN: NİLAY İŞLEK

Atölyenin amacı: Proje yönetimi ve bir proje oluşturmak. Bu Proje sınıfı, Artlens ile fotoğraf yolculuğuna sıfırdan başlayan her yaş ve meslek grubundan insanların fotoğraf sanatını, kendileri için amatör tanımından çıkarıp profesyonel üretime dökmelerini amaçlayan bir atölye çalışmadır.

Roland Barthes’ın “Bir fotoğrafa bakmak demek, o anda fotoğrafın üstünde olanı değil, çekim anını görmeyi amaçlamaktadır” tanımından feyz alarak fotoğrafla anlatma sürecini proje geliştirme atölyesiyle geliştireceğiz.

Bu atölye katılımcılarıyla birlikte uygulama dönemi öncesi teorik eğitim, sanata dair kavramlar, fikirlere kavramsal yaklaşım fotoğrafa farklı açılardan yaklaşmayı amaçlıyor. 4+4 hafta sürecek olan atölyenin ilk 4 haftasında farklı konu başlıkları ve metinler üzerine konuşulacak ve bir fotoğraf projesinin ortaya çıkarılış süreci ele alınacaktır. 4 haftalık periyod sonrası katılımcılara projelerini üretmesi için aralıklar verilecek ve kalan 4 hafta üretme, paylaşma, tartışma; sunum oluşturma üzerine yoğunlaşacaktır.

Atölye bitiminde projelerin yer alacağı E-kitap ile bir online sunum gecesi düzenlenecektir.

Atölye kontenjanı minimum 5 maksimum 12 kişi.

III. Kur – Fotoğraf Üretim Biçimleri

III. Kur – Fotoğraf Üretim Biçimleri

EĞİTMEN: NİLAY İŞLEK

Fotoğraf çekiyorsunuz, ancak çektiğiniz fotoğrafların üzerine düşünüyor musunuz? Teorisiz pratik olamayacağını bu atölye ile irdeleyeceğiz. Fotoğrafı sanat içinde konumlandırarak anlamak isteyen sizlere. Her bir sanat ekolü ve fotoğraf üretim biçimleri içinde fotoğrafı anlamak ve fotoğraflarınızı belli bir disiplin temelinde çekmeye başlayarak, bireysel çalışmalarınızı sergileyebilir seviyeye getirebilmek adına yol gösterici bu atölye sizlerin sanatsal akımlar içinde; fotoğrafı anlamanızı, irdelemenizi, sanat kavramları içerisinde kendinizi konumlandırmanızı ve fotoğraf üretimlerinizi arttırarak bireysel vizyonlarınızın gelişimini amaçlamaktadır.

II. Kur – İleri Fotoğraf Atölyesi

II. Kur – İleri Fotoğraf Atölyesi

EĞİTMEN: DİDEM AKTÜRK

İzmir fotoğraf kursu

Atölyenin Amacı: Bu eğitimde temel fotoğraf eğitimini almış, fotoğraf çekmenin teknik boyutunu bilen katılımcıların fotoğrafı kendilerine bir ifade aracı haline getirmeleri amaçlanmaktadır. Temel fotoğraf kompozisyonu öğrenmekle beraber fotoğrafı kuramsal şekilde ele alıp kendi dışavurum biçimleri haline getirip özgün dillerini ortaya koymaları hedeflenmektedir.

***Eğitim 4 Hafta sürecektir.

1. HAFTA

Fotoğraf çekiminin nedenleri üzerine konuşarak başlayacağımız eğitimimize, Kompozisyon Nedir? sorusu ile devam edeceğiz. Kompozisyonu biçim ve içerik olarak ikiye ayıracak ve bu iki kavram üzerine konuşacağız. Daha sonra ana öğe, yardımcı öğeden bahsedecek ve kompozisyonu açık ve kapalı kompozisyon olarak ikiye ayırarak incelemeye devam edeceğiz. Fotoğrafta aktif, pasif düzenlemelerden bahsedip, farklı bakış açılarını tartışacağız. Altın orandan bahsedip, 3/1 kuralını öğrendikten sonra ilk hafta eğitimimizi tamamlayacağız.

2.HAFTA

Eğitimin 2. Haftasında biçimsel kompozisyonu konuşmaya başlayarak kompozisyon öğelerine giriş yapacağız. Belirginlik öğesi ile başladığımız dersimizde ‘’kritik an’’ a değineceğiz.  Fotoğrafta belirginliği sağlayan öğeleri konuşarak devam edecek. Sadelik, şemalar – çizgiler, ritim ve doku öğelerini konuşup 3. Hafta dersimize getirmenizi isteyeceğimiz bir çalışma pratiği ile dersi sonlandıracağız.

3.HAFTA

Bir önceki hafta konuştuğumuz çalışma pratikleri üzerine gelen fotoğrafları değerlendirerek başlayacağımız dersimize uyum konusunu konuşarak devam edeceğiz. Fotoğrafta uyumu sağlayan alt başlıkları konuşarak, önceki haftalarda öğrendiğimiz bilgileri harmanlayarak gördüğümüz fotoğrafları yorumlayacağız. Uyum konusunu konuştuktan sonra kontrasta değinip dersi sonlandıracağız.

4.HAFTA

Kontrastın alt başlıklarını konuşarak başlayacağımız dersimize, fotoğrafta denge unsurunu konuşarak devam edeceğiz. Şekil- zemin ilişkisini konuşacak ana öğenin ortaya çıkmasında bu ilişkinin önemini tartışacağız. Son olarak içeriksel kompozisyona giriş yaparak ve punctum, studium öğelerini konuşacağız. Genel olarak eğitimin kritiğini yaparak dersi sonlandıracağız.

Not: Bu eğitimde katılımcılardan her hafta çalışma pratiği istenecektir ve bu pratiklerin yapılarak derse gelinmesi önem arz etmektedir .

I.Kur- Temel Fotoğraf Eğitimi

I.Kur- Temel Fotoğraf Eğitimi

Fujifilm işbirliği ile gerçekleştirilen Online temel fotoğrafçılık eğitimi ile birlikte fotoğrafçılığa giriş yapacak, fotoğraf makinelerine ve temel ayarlara hakim olacak, ışık, kompozisyon ve fotoğrafı görebilme gibi birçok konuda beceri kazanacaksınız. 

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTMEN: DİDEM AKTÜRK

İzmir fotoğraf kursu

1.HAFTA

Fotoğrafa Genel Bakış, Fotoğrafta Işık Bilgisi

Fotoğraf makinesi nedir? Nasıl tutulur?

Fotoğraf çekerken nasıl durulur?

Makine parçalarının tanıtılması ve çıkarılıp takılması

Fotoğraf nedir?

Işık nedir?

Işık kaynakları nelerdir?

Işığın kanunları

Işığın yönleri

2.HAFTA

Pozlama, ISO , Noise, Enstantane, Hareket İzlenimi

Pozlama nedir?

Pozometre göstergesi ne anlama gelir?

Az pozlama (-) , fazla pozlama (+) kavramları

ISO nedir? ISO değerleri ve sonuçları

Noise nedir?

Enstantane nedir? Nerdedir? Enstantane değerleri ne anlama gelir?

Enstantanenin görevi nelerdir?

Enstantanenin harekete olan etkisi, hareketi gösterme ve yakalama

3.HAFTA

Objektifler, Diyafram, Net Alan Derinliği, Eş Değerlilik Yasası, Makinemizdeki Pozlama Modları

Objektif çeşitleri

Odak uzaklığı nedir? Çarpan faktörü nedir?

Konuya göre objektif seçimi

Diyafram nedir? Nerdedir? Diyafram değerleri ne anlama gelir?

Diyaframın görevleri nelerdir?

Alan derinliği nedir?

Diyaframın alan derinliğine olan etkisi

Alan derinliğini etkileyen faktörler

ISO, enstantane, diyaframın birlikte kullanımı,

Enstantane – Diyafram ilişkisi (eş değerlik yasası)

Makinemizde kullandığımız pozlama modları nelerdir?

4.HAFTA

Netleme Sistemi, White Balance (Beyaz Dengesi)

Netleme modları (AF / MF)

Otomatik netleme, manuel netleme kavramları nelerdir?

Netleme bölgesi ve netleme noktası seçmek,

AF modları (AF-S  /  AF-C) (Otomatik netleme modları)

Hangi durumlarda manuel netlik yapılmalı?

Beyaz ayarı nedir?

Beyaz ayarı seçenekleri nelerdir?

Bir fotoğrafta doğru renk nasıl bulunur?

Test uygulaması

Soruların cevaplanması

DEĞERLENDİRME OTURUMU

Bu oturumda eğitmen katılımcının çektiği fotoğrafları değerlendirerek gelişim alanları ile ilgili kişisel tavsiyelerde bulunur. Diğer oturumlardan farklı olarak eğitmen ve katılımcı online olarak birebir görüşme yaparlar. Bu oturumun gerçekleşeceği tarihe eğitmen ve katılımcı birlikte karar verirler ve değerlendirmeler katılımcının seçeceği 5 fotoğraf üzerinden yapılır.

Go Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Telegram