Kolaj Atölyesi

Fransızca ‘’yapıştırma’’ anlamına gelen kolaj, sanatın tüm alanlarında kullanılmakla beraber ana ögesi fotoğraftır. Fotoğrafların, nesnelerin, gazete veya afiş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Kolaj alanında üretim yapan kişiler oldukça özgürdürler, sınırsız hayal güçlerini nesneler ve görsellere aktarabilirler. Burada artık doğru yanlış olmaksızın tamamen sınırsız hayal gücü önemlidir. Alakasız veya alakalı nesneler yan yana gelerek bambaşka bir boyut oluşturur. Ana mantıkta kurgu kavramı yatmaktadır ve modern çağ ile birlikte değişen yaşamlarımızı etkin bir biçimde ifade edebilme sürecinde kurgu anlayışı sayesinde kişi, söylemlerini oldukça yeni bir ifade şekliyle aktarma imkanına sahiptir.
Bu atölye çalışması ile beynimize parça parça giren görüntüleri birbirleriyle ilişkilendirerek gerçeklikten uzaklaşıp kolaj alanının kendi sınırsız gerçekliğini ellerimizle üreterek yeni bir anlam yaratma sürecine gideceğiz. İfade olanaklarının sınırlarını zorlamak isteyen her birey bu atölye çalışmasına katılabilir. 

Eğitmen: Nilay Uluğ

1.Oturum (10.00 – 12.30)
-Kolajın tarihsel gelişimi, anlamı, amacı
-Günümüzde kolajın kullanımı ve çeşitleri
-Kolaj sanatçı örnekleri
2.Oturum (12.45 – 18.00)
-Kolaj teması belirlenmesi ve buna uygun görsel seçimleri
-Kesme-yapıştırma işlemlerine başlangıç
-Kolajı bitirme ve sunma aşamaları
-Yapılan kolajların değerlendirilmesi

Malzeme Listesi;
*Yapıştırıcı (peligom, uhu, bant vs)

– Makas, falçata

– Dergi, gazete

– Kişilerin kendi çektikleri fotoğrafların baskıları(isteğe bağlı)

– Sulu boya, guaj boya vs (isteğe bağlı)