II. Kur – İleri Fotoğraf Atölyesi

EĞİTMEN: DİDEM AKTÜRK

İzmir fotoğraf kursu

Atölyenin Amacı: Bu eğitimde temel fotoğraf eğitimini almış, fotoğraf çekmenin teknik boyutunu bilen katılımcıların fotoğrafı kendilerine bir ifade aracı haline getirmeleri amaçlanmaktadır. Temel fotoğraf kompozisyonu öğrenmekle beraber fotoğrafı kuramsal şekilde ele alıp kendi dışavurum biçimleri haline getirip özgün dillerini ortaya koymaları hedeflenmektedir.

***Eğitim 4 Hafta sürecektir.

1. HAFTA

Fotoğraf çekiminin nedenleri üzerine konuşarak başlayacağımız eğitimimize, Kompozisyon Nedir? sorusu ile devam edeceğiz. Kompozisyonu biçim ve içerik olarak ikiye ayıracak ve bu iki kavram üzerine konuşacağız. Daha sonra ana öğe, yardımcı öğeden bahsedecek ve kompozisyonu açık ve kapalı kompozisyon olarak ikiye ayırarak incelemeye devam edeceğiz. Fotoğrafta aktif, pasif düzenlemelerden bahsedip, farklı bakış açılarını tartışacağız. Altın orandan bahsedip, 3/1 kuralını öğrendikten sonra ilk hafta eğitimimizi tamamlayacağız.

2.HAFTA

Eğitimin 2. Haftasında biçimsel kompozisyonu konuşmaya başlayarak kompozisyon öğelerine giriş yapacağız. Belirginlik öğesi ile başladığımız dersimizde ‘’kritik an’’ a değineceğiz.  Fotoğrafta belirginliği sağlayan öğeleri konuşarak devam edecek. Sadelik, şemalar – çizgiler, ritim ve doku öğelerini konuşup 3. Hafta dersimize getirmenizi isteyeceğimiz bir çalışma pratiği ile dersi sonlandıracağız.

3.HAFTA

Bir önceki hafta konuştuğumuz çalışma pratikleri üzerine gelen fotoğrafları değerlendirerek başlayacağımız dersimize uyum konusunu konuşarak devam edeceğiz. Fotoğrafta uyumu sağlayan alt başlıkları konuşarak, önceki haftalarda öğrendiğimiz bilgileri harmanlayarak gördüğümüz fotoğrafları yorumlayacağız. Uyum konusunu konuştuktan sonra kontrasta değinip dersi sonlandıracağız.

4.HAFTA

Kontrastın alt başlıklarını konuşarak başlayacağımız dersimize, fotoğrafta denge unsurunu konuşarak devam edeceğiz. Şekil- zemin ilişkisini konuşacak ana öğenin ortaya çıkmasında bu ilişkinin önemini tartışacağız. Son olarak içeriksel kompozisyona giriş yaparak ve punctum, studium öğelerini konuşacağız. Genel olarak eğitimin kritiğini yaparak dersi sonlandıracağız.

Not: Bu eğitimde katılımcılardan her hafta çalışma pratiği istenecektir ve bu pratiklerin yapılarak derse gelinmesi önem arz etmektedir .